Lista klasyfikacyjna

Mateusz Antkiewicz

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF KATOWICE

Maciej BIELEC

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW

Radosław Zawrotniak

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF KRAKÓW

Miejsce Imię i Nazwisko Suma punktów Szczegóły
1. Mateusz Antkiewicz 390
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 1, P: 70

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 2, P: 70

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 20, P: 70

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 30, P: 70

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 2, P: 55

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Tbilisi 2021/2022, M: 28, P: 55

 • Mistrzostwa Europy seniorów - Antalya 2021/2022, M: 34, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Berno 2022/2023, M: 116, P: 0
2. Maciej BIELEC 353
 • Puchar Świata seniorów w szpadach - Vancouver 2022/2023, M: 13, P: 100

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 1, P: 80

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Doha 2022/2023, M: 26, P: 70

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 3, P: 53

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 3, P: 50

 • Mistrzostwa Europy seniorów - Antalya 2021/2022, M: 15, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Berno 2022/2023, M: 71, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 74, P: 0
3. Radosław Zawrotniak 215
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 1, P: 70

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2021/2022, M: 29, P: 55

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 3, P: 50

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 10, P: 30

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Tbilisi 2021/2022, M: 37, P: 10

 • Mistrzostwa Europy seniorów - Antalya 2021/2022, M: 57, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadach - Vancouver 2022/2023, M: 79, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Berno 2022/2023, M: 89, P: 0
4. Mateusz Nycz 195
 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 20, P: 70

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 3, P: 60

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 7, P: 40

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 9, P: 25

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 156, P: 0
5. Wojciech Lubieniecki 155
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 1, P: 65

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 1, P: 65

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 14, P: 25

 • Mistrzostwa Europy seniorów - Antalya 2021/2022, M: 71, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadach - Vancouver 2022/2023, M: 85, P: 0

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 109, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 121, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Berno 2022/2023, M: 261, P: 0
6. Bartłomiej SZURLEJ 148
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 3, P: 60

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 8, P: 40

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 63, P: 35

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 30, P: 13

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 166, P: 0
7. Wojciech KOLAŃCZYK 145
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 5, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 8, P: 40

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 49, P: 35

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 9, P: 30

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 89, P: 0
8. Hubert KLUGHARDT 113
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 2, P: 60

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 8, P: 40

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 25, P: 13
9. Antoni Socha 110
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 6, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 7, P: 40

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 11, P: 30
10. Jan Socha 108
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 3, P: 53

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 15, P: 30

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 15, P: 25

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 151, P: 0

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 333, P: 0
11. Michał OPAŁKA 107
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 3, P: 50

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 5, P: 40

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 31, P: 17

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 328, P: 0
12. Piotr Urban 105
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 3, P: 50

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 16, P: 30

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 14, P: 25
13. Karol NOGANOWICZ 103
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 3, P: 53

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 11, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 12, P: 25

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 132, P: 0

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 208, P: 0
14. Jan Kardaszewicz 95
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 3, P: 53

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 10, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 17, P: 17

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 259, P: 0
15. Karol Budek 95
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 7, P: 45

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 11, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 16, P: 25

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 170, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Berno 2022/2023, M: 227, P: 0
16. Jan Wenglarczyk 95
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 7, P: 40

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 14, P: 30

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 12, P: 25
17. Karol KOSTKA 85
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 2, P: 55

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 13, P: 30
18. Aleksander STASZULONEK 83
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 5, P: 40

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 12, P: 30

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 18, P: 13
19. Stanisław Dziura 67
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 11, P: 25

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 16, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 25, P: 17
20. Kamil Huwer 63
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 11, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 16, P: 25

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 21, P: 13
21. Ignacy Mielniczek 58
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 6, P: 45

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 28, P: 13
22. Stanisław RUTZ 58
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 9, P: 25

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 12, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 36, P: 8
23. Paweł KLYTTA 55
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 13, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 24, P: 17

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 32, P: 13
24. Michał Rachwalik 55
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 13, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 29, P: 17

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 29, P: 13
25. Jan Sobiecki 55
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 15, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 26, P: 17

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 24, P: 13
26. Kostyantyn Khadzhynov 54
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 5, P: 40

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 37, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 41, P: 6
27. Sebastian Majgier 48
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 10, P: 25

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 19, P: 17

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 44, P: 6
28. Tomasz Motyka 45
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 5, P: 45

 • , M: 100000, P: -1
29. Daniel MARCOL 45
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 8, P: 45

 • , M: 100000, P: -1
30. Mikołaj RADOSZ 44
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 10, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 25, P: 13

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 54, P: 6
31. Wojciech Rzyczniak 44
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 12, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 25, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 52, P: 6
32. Wiktor Wałach 44
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 15, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 23, P: 13

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 42, P: 6
33. Jakub Cieślik 43
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 20, P: 17

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 20, P: 13

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 28, P: 13

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 315, P: 0
34. Piotr Migas 39
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 20, P: 13

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 24, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 31, P: 13
35. Tomasz WITOSŁAWSKI 39
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 22, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 30, P: 13

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 31, P: 13
36. Piotr KAPAŁA 39
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 22, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 24, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 27, P: 13
37. Damian Michalak 38
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 13, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 26, P: 13

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Heidenheim 2022/2023, M: 94, P: 0

 • Puchar Świata Grand Prix w szpadzie kobiet i mężczyzn - Budapeszt 2022/2023, M: 100, P: 0

 • Puchar Świata seniorów w szpadzie mężczyzn - Berno 2022/2023, M: 160, P: 0
38. Felix FRAŚ 36
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 21, P: 17

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 17, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 35, P: 6
39. Szymon Tarachanowicz 36
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 28, P: 17

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 26, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 45, P: 6
40. Mikołaj WESOŁOWSKI 34
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 17, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 24, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 34, P: 8
41. Ireneusz FILEK 34
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 21, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 27, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 35, P: 8
42. Radosław Jędrzejczyk 34
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 23, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 23, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 53, P: 8
43. Jakub KOWALCZE 32
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 29, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 31, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 54, P: 6
44. Augustyn Kapias 31
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 13, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 46, P: 6
45. Dominik Sojka 27
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 19, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 63, P: 8

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 63, P: 6
46. Paweł Urban 27
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 19, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 59, P: 8

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 45, P: 6
47. Wojciech MARCZAK 27
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 28, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 56, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 48, P: 6
48. Artiom GRIPAS 27
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 29, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 58, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 51, P: 6
49. Patryk Adamczyk 25
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 18, P: 13

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 45, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 48, P: 6
50. Adam Sojka 25
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 25, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 47, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 59, P: 6
51. Sebastian Stasiak 23
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 23, P: 17

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 55, P: 6
52. Marcel Baś 21
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 18, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 38, P: 8
53. Wiktor Strączyński 21
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 20, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 46, P: 8
54. Karol Urban 21
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 32, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 61, P: 8
55. Maciej SZURLEJ 21
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 32, P: 13

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 63, P: 8

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 68, P: 0
56. Marcin Żelazny 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 40, P: 8

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 37, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 53, P: 6
57. Szymon OGONOWSKI 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 41, P: 8

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 38, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 60, P: 6
58. Kasper Chyrek 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 45, P: 8

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 34, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 35, P: 6
59. Marek Zabawa 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 49, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 38, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 54, P: 6
60. Mariusz KRZEMIŃSKI 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 51, P: 8

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 35, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 40, P: 6
61. Bartłomiej Zbierada 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 54, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 34, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 61, P: 6
62. Jan PAKUŁA 20
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 61, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 36, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 38, P: 6
63. Bartosz Staszulonek 19
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 20, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 35, P: 6
64. Łukasz Parafiniuk 19
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 23, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 41, P: 6
65. Illya RUSIN 19
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 27, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 41, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 67, P: 0
66. Michał Brodowicz 19
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 30, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 55, P: 6
67. Robert Buśko 18
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 37, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 43, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 63, P: 6
68. Michał Gładyszczak 18
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 38, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 54, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 59, P: 6
69. Przemysław Korona-Trzebski 18
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 39, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 43, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 50, P: 6
70. Grzegorz CZECHOWSKI 18
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 40, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 50, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 62, P: 6
71. Damian Kłusek 18
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 51, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 55, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 61, P: 6
72. Michał Adamek 17
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 22, P: 17

 • , M: 100000, P: -1
73. Tomasz Gorczyca 17
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 27, P: 17

 • , M: 100000, P: -1
74. Paweł Golec 17
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 30, P: 17

 • , M: 100000, P: -1
75. Maciej Golec 17
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 32, P: 17

 • , M: 100000, P: -1
76. Jakub KUREK 14
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 43, P: 8

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 46, P: 6
77. Szymon WALKOWIAK 14
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 54, P: 8

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 54, P: 6
78. Tadeusz Koc 14
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 60, P: 8

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 47, P: 6
79. Ryszard Kałuziński 13
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 21, P: 13

 • , M: 100000, P: -1
80. Franciszek Koc 13
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 32, P: 13

 • , M: 100000, P: -1
81. Baris GUR 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 33, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 60, P: 6
82. Czcibor Partyka 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 36, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 47, P: 6
83. Paweł BOROŃ 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 40, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 58, P: 6

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 79, P: 0
84. Szymon Fryc 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 42, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 53, P: 6
85. Jan BRZEZOWSKI 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 44, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 52, P: 6
86. Jarosław ŻAK 12
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 44, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 59, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 69, P: 0
87. Michał Dembowski 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 47, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 52, P: 6
88. Mikołaj ADAMCZYK 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 49, P: 6

 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 50, P: 6

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 78, P: 0
89. Jan GLINKA 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 49, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 53, P: 6
90. Antoni Krzemiński 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 51, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 56, P: 6

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 66, P: 0
91. Aleksander Atanassow 8
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 39, P: 8

 • , M: 100000, P: -1
92. Jerzy Nawrocki 8
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 44, P: 8

 • , M: 100000, P: -1
93. Roland Gromada 8
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 47, P: 8

 • , M: 100000, P: -1
94. Filip Broniszewski 8
 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 56, P: 8

 • , M: 100000, P: -1
95. Nuri Keshk 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 41, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
96. Kamil Olejniczak 6
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 43, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
97. Maciej Dukielski 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 48, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
98. Kacper Max Lubiewski 6
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 49, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
99. Michał Mróz 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 52, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
100. Bartosz Kuźnik 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 53, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
101. Miłosz MAZURKIEWICZ 6
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 56, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
101. Filip Ralko 6
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 56, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
101. Mikołaj Puchała 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 56, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
104. Mateusz Chojnecki 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 58, P: 6

 • Mistrzostwa Polski seniorów w szpadach 2021/2022, M: 68, P: 0
105. Kacper Morek 6
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn 2021/2022, M: 60, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
106. Karol Sabatowski 6
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 61, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
107. Maciej Samsonowicz 6
 • III Puchar Polski Seniorów w szpadach 2021/2022, M: 62, P: 6

 • , M: 100000, P: -1
108. Piotr STOCKI 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 64, P: 6

 • , M: 100000, P: -1

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy