Lista klasyfikacyjna

Antkiewicz Mateusz

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF KATOWICE

BIELEC Maciej

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW

KOLAŃCZYK Wojciech

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW

Miejsce Imię i Nazwisko Suma punktów Szczegóły
1. Antkiewicz Mateusz 240
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 1, P: 70

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 1, P: 70

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 2, P: 60

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 6, P: 40
2. BIELEC Maciej 163
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 2, P: 60

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 3, P: 50

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 7, P: 40

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 17, P: 13
3. KOLAŃCZYK Wojciech 155
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 3, P: 50

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 5, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 5, P: 40

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 10, P: 25
4. Zawrotniak Radosław 139
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 1, P: 70

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 3, P: 50

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 22, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 33, P: 6
5. KLUGHARDT Hubert 119
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 2, P: 60

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 8, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 17, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 46, P: 6
6. SZURLEJ Bartłomiej 116
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 3, P: 50

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 8, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 23, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 30, P: 13
7. Socha Jan 115
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 7, P: 40

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 9, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 9, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 15, P: 25
8. Nycz Mateusz 103
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 7, P: 40

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 9, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 12, P: 25

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 20, P: 13
9. Urban Piotr 101
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 3, P: 50

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 14, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 18, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 19, P: 13
10. Rzyczniak Wojciech 99
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 6, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 6, P: 40

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 25, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 52, P: 6
11. OPAŁKA Michał 94
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 3, P: 50

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 13, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 17, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 41, P: 6
12. Lubieniecki Wojciech 90
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 5, P: 40

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 10, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 14, P: 25
13. Budek Karol 88
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 3, P: 50

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 16, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 26, P: 13
14. Socha Antoni 78
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 6, P: 40

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 12, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 29, P: 13
15. Wenglarczyk Jan 77
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 7, P: 40

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 12, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 40, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 42, P: 6
16. Wałach Wiktor 76
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 9, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 15, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 19, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 23, P: 13
17. NOGANOWICZ Karol 76
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 11, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 12, P: 25

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 18, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 29, P: 13
18. WESOŁOWSKI Mikołaj 72
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 8, P: 40

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 17, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 24, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 49, P: 6
19. Michalak Damian 69
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 11, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 13, P: 25

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 26, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 36, P: 6
20. Kardaszewicz Jan 68
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 3, P: 50

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 46, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 57, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 58, P: 6
21. Khadzhynov Kostyantyn 65
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 5, P: 40

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 26, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 33, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 39, P: 6
22. Parafiniuk Łukasz 65
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 8, P: 40

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 23, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 39, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 41, P: 6
23. RADOSZ Mikołaj 50
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 10, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 29, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 34, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 48, P: 6
24. Huwer Kamil 50
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 11, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 28, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 50, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 51, P: 6
25. Wojciechowski Szymon 50
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 13, P: 25

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 16, P: 25
26. Migas Piotr 45
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 23, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 28, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 31, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 61, P: 6
27. KLYTTA Paweł 44
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 13, P: 25

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 32, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 37, P: 6
28. Sojka Adam 44
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 14, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 25, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 47, P: 6
29. FILEK Ireneusz 39
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 21, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 24, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 27, P: 13
30. Zbierada Bartłomiej 37
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 15, P: 25

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 49, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 61, P: 6
31. Dziura Stanisław 32
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 18, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 29, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 45, P: 6
32. Kałuziński Ryszard 32
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 21, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 31, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 43, P: 6
33. WALKOWIAK Szymon 32
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 21, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 27, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 54, P: 6
34. KAPAŁA Piotr 32
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 22, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 24, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 40, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 67, P: 0
35. Rachwalik Michał 32
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 26, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 29, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 52, P: 6
36. Staszulonek Bartosz 32
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 27, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 32, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 35, P: 6
37. Sobiecki Jan 31
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 11, P: 25

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 34, P: 6
38. Sojka Dominik 31
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 19, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 46, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 63, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 63, P: 6
39. Gładyszczak Michał 31
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 25, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 38, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 49, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 54, P: 6
40. RUSIN Illya 31
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 27, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 41, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 48, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 54, P: 6
41. SZURLEJ Maciej 26
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 30, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 32, P: 13
42. Gumeniuk Andrii 25
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 14, P: 25
43. Atanassow Aleksander 25
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 15, P: 25
44. Cieślik Jakub 25
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 20, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 38, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 47, P: 6
45. Adamczyk Patryk 25
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 20, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 48, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 58, P: 6
46. Tarachanowicz Szymon 25
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 22, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 45, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 54, P: 6
47. ADAMCZYK Mikołaj 25
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 25, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 34, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 49, P: 6
48. STOCKI Piotr 25
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 28, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 61, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 64, P: 6
49. Chyrek Kasper 25
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 31, P: 13

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 37, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 43, P: 6
50. Urban Karol 25
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 32, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 44, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 53, P: 6
51. Strączyński Wiktor 19
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 20, P: 13

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 45, P: 6
52. GIEDROJĆ Jerzy 19
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 24, P: 13

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 37, P: 6
53. MARCZAK Wojciech 19
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 28, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 57, P: 6
54. Brodowicz Michał 19
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 30, P: 13

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 55, P: 6
55. OGONOWSKI Szymon 18
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 38, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 60, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 64, P: 6
56. CZECHOWSKI Grzegorz 18
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 50, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 50, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 55, P: 6
57. ŻAK Jarosław 18
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 50, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 56, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 59, P: 6
58. WITOSŁAWSKI Tomasz 13
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 22, P: 13
59. GUR Baris 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 33, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 63, P: 6
60. KOWALCZE Jakub 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 33, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 54, P: 6
61. FRAŚ Felix 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 34, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 35, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 71, P: 0
62. GRIPAS Artiom 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 36, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 44, P: 6
63. Żelazny Marcin 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 37, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 59, P: 6
64. MIKLASZEWSKI Konrad 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 38, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 43, P: 6
65. Korona-Trzebski Przemysław 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 39, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 43, P: 6
66. Kuźnik Bartosz 12
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 41, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 53, P: 6
67. Urban Paweł 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 45, P: 6

 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 56, P: 6
68. Kapias Augustyn 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 46, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 51, P: 6
69. GLINKA Jan 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 47, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 53, P: 6
70. Krzemiński Antoni 12
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 51, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 52, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 65, P: 0
71. Puchała Mikołaj 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 51, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 56, P: 6
72. Roguski Tomasz 12
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 57, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 64, P: 6
73. STASZULONEK Aleksander 12
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 60, P: 6

 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 62, P: 6
74. Truchanowski Andrzej 12
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 60, P: 6

 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 60, P: 6
75. JABŁOŃSKI Marcin 6
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 35, P: 6
75. GUSTA SEWERYN 6
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 35, P: 6
77. Partyka Czcibor 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 36, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 68, P: 0
78. Zieliński Dariusz 6
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 36, P: 6
79. Kaniewski Jan 6
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 38, P: 6
80. KRZEMIŃSKI Mariusz 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 40, P: 6
80. Olejniczak Kamil 6
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 40, P: 6
82. Keshk Nuri 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 41, P: 6
83. Fryc Szymon 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 42, P: 6
83. Adamek Michał 6
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 42, P: 6
85. Buśko Robert 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 43, P: 6
86. BRZEZOWSKI Jan 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 44, P: 6
87. Dembowski Michał 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 47, P: 6
88. Dukielski Maciej 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 48, P: 6
89. Mróz Michał 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 52, P: 6
90. Baś Marcel 6
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 53, P: 6
91. Zarek Tymon 6
 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 55, P: 6
92. Kurowski Błażej 6
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 56, P: 6
93. Huwer Tymoteusz 6
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 58, P: 6

 • III Puchar Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Katowice 2022/2023, M: 70, P: 0
94. Chojnecki Mateusz 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 58, P: 6
94. WASIEWICZ Tomasz 6
 • IV Puchar Polski seniorów w szpadzie mężczyzn - Gliwice 2022/2023, M: 58, P: 6
96. PAKUŁA Jan 6
 • I Puchar Polski seniorów w szpadach - Szczecin 2022/2023, M: 59, P: 6
97. Kłusek Damian 6
 • II Puchar Polski seniorów w szpadach - Warszawa 2022/2023, M: 61, P: 6

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy

Sponsor Strategiczny PZS

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy