Polski Związek Szermierczy precyzja, dedukcja, waleczność, braterstwo, prawość misja PZS » Polski Związek Szermierczy precyzja, dedukcja, waleczność, braterstwo, prawość misja PZS »
11530
zawodnicy
257
trenerzy
291
sędziowie
139
kluby

Aktualności Polskiego Związku Szermierczego

Ostatnie powołania

Zawodnicy powołani na zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej w szabli mężczyzn – Spała, 02-10.08.2021r.

Zawodniczki powołane na zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej seniorów w szabli kobiet – Spał, 02-11.08.2021r.

Zawodniczki powołane na zgrupowanie kadry narodowej juniorów we florecie kobiet – Cetniewo, 02-10.08.2021r.

Zawodnicy powołani na zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej juniorów we florecie mężczyzn – Cetniewo, 02-10.08.2021r.

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Adam Konopka

Prezes Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl
Zakres odpowiedzialności: Prezes Zarządu, nadzór nad wszystkimi obszarami

Sponsor strategiczny

KGHM

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest mecenasem kultury, nauki i sportu. Regularnie angażuje się w inicjatywy zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim, skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Jako firma społecznie odpowiedzialna KGHM pozytywnie wpływa na otoczenie oraz wspiera rozwój cennych inicjatyw w wielu obszarach życia społecznego, szczególnie kultury, sportu i nauki.

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy