Komisja ds. Regulaminu Zawodów

Komisja ds. Regulaminu Zawodów została powołana przez Zarząd Polskiego Związku Szermierczego. Komisja jest ciałem doradczym dla Zarządu i Prezydium Zarządu PZS. Komisja współpracuje w Komisja ds. Kalendarza PZS.

Piotr Bortel

Członek

Telefon: +48 501 451 769
e-mail: pdbortel3@gazeta.pl

Maciej Chudzikiewicz

Członek

Telefon: +48 601 894 404
e-mail: maciej.chudzikiewicz@wp.pl

Dariusz Nowinowski

Członek

Telefon: +48 785 102 050
e-mail: dariofencing@autograf.pl

Stanisław Płociennik

Członek

Telefon: +48 504 102 722
e-mail: splociennik@o2.pl

Krzysztof Urbański

Członek

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy