Polski Związek Szermierczy precyzja, dedukcja, waleczność, braterstwo, prawość

Strategia rozwoju

Wstęp: Szermierka uprawiana jest w trzech konkurencjach: szabla, szpada i floret, rozgrywanych zarówno indywidualnie, jak i drużynowo…

Misja PZS

Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój szermierki jako dyscypliny sportowej zapewniającej szeroko pojęty rozwój człowieka…

Członkowie Związku

Członkowie Związku – Wszystkie zarejestrowane kluby w PZS…

Statut

Statut Polskiego Związku Szermierczego. Tekst jednolity po zmianach z dnia 8 czerwca 2019 r…

Regulamin

Regulamin Organizacyjny PZS – Schemat Organizacyjny Polskiego Związku Szermierczego…

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego

Zadania publiczne realizowane przez PZS w 2021

Zadania publiczne realizowane przez Polski Związek Szermierczy w 2021 r.
dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Pozostałe dokumenty

Pozostałe dokumenty Polskiego Związku Szermierczego…

Zadania publiczne realizowane przez PZS w 2022

Zadania publiczne realizowane przez Polski Związek Szermierczy w 2022 r.
dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 26 września 2021 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Tadeusz Tomaszewski

Prezes Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl

Komisje

Komisje będące częścią Polskiego Związku Szermierczego.

Pion Szkoleniowy

Ludzie tworzący pion szkoleniowy Polskiego Związku Szermierczego.

Biuro

Osoby będące podstawą administracji Polskiego Związku Szermierczego.

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy