Polski Związek Szermierczy precyzja, dedukcja, waleczność, braterstwo, prawość

Strategia rozwoju

Wstęp: Szermierka uprawiana jest w trzech konkurencjach: szabla, szpada i floret, rozgrywanych zarówno indywidualnie, jak i drużynowo…

Misja PZS

Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój szermierki jako dyscypliny sportowej zapewniającej szeroko pojęty rozwój człowieka…

Statut

Statut Polskiego Związku Szermierczego. Tekst jednolity po zmianach z dnia 8 czerwca 2019 r…

Regulamin

Regulamin Organizacyjny PZS – Schemat Organizacyjny Polskiego Związku Szermierczego…

Członkowie Związku

Członkowie Związku – Wszystkie zarejestrowane kluby w PZS…

Pozostałe dokumenty

Pozostałe dokumenty Polskiego Związku Szermierczego…

Zadania publiczne realizowane przez PZS w 2021

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Adam Konopka

Prezes Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl
Zakres odpowiedzialności: Prezes Zarządu, nadzór nad wszystkimi obszarami

Komisje

Komisje będące częścią Polskiego Związku Szermierczego.

Pion Szkoleniowy

Ludzie tworzący pion szkoleniowy Polskiego Związku Szermierczego.

Biuro

Osoby będące podstawą administracji Polskiego Związku Szermierczego.

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy