Polski Związek Szermierczy precyzja, dedukcja, waleczność, braterstwo, prawość

Strategia rozwoju

Wstęp: Szermierka uprawiana jest w trzech konkurencjach: szabla, szpada i floret, rozgrywanych zarówno indywidualnie, jak i drużynowo…

Misja PZS

Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój szermierki jako dyscypliny sportowej zapewniającej szeroko pojęty rozwój człowieka…

Członkowie Związku

Członkowie Związku – Wszystkie zarejestrowane kluby w PZS…

Statut

Statut Polskiego Związku Szermierczego. Tekst jednolity po zmianach z dnia 8 czerwca 2019 r…

Regulamin

Regulamin Organizacyjny PZS – Schemat Organizacyjny Polskiego Związku Szermierczego…

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego

Zadania publiczne realizowane przez PZS

Zadania publiczne realizowane przez Polski Związek Szermierczy

Pozostałe dokumenty

Pozostałe dokumenty Polskiego Związku Szermierczego…

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 26 września 2021 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Tadeusz Tomaszewski

Prezes Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl

Komisje

Komisje będące częścią Polskiego Związku Szermierczego.

Pion Szkoleniowy

Ludzie tworzący pion szkoleniowy Polskiego Związku Szermierczego.

Biuro

Osoby będące podstawą administracji Polskiego Związku Szermierczego.

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Skip to content