Misja Polskiego Związku Szermierczego

Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój

Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój szermierki jako dyscypliny sportowej zapewniającej szeroko pojęty rozwój człowieka.

Rozwój ten ma charakter wszechstronny – obejmuje zarówno sprawność fizyczną i zdrowie, jak i osobowość . Kształtuje cenne cechy i  umiejętności: zespołowość, współpraca, dążenie do doskonałości, rycerskość – szacunek dla przeciwnika, szacunek dla trenera i sędziego. Buduje wzajemne zaufanie i poczucie odpowiedzialności.

Organizacja życia szermierczego w Polsce

Organizacja życia szermierczego w Polsce, dla wszystkich osób i środowisk, w szczególności wspieranie klubów i stowarzyszeń szermierczych, wyłanianie reprezentacji narodowej oraz przygotowanie zawodników do osiągania najwyższego poziomu sportowego.

Kontynuowanie i propagowanie bogatej tradycji

Kontynuowanie i propagowanie bogatej tradycji polskiej szermierki jako:

  • jednej z czołowych i najbardziej zasłużonych dyscyplin w polskim sporcie;
  • jednego z tradycyjnych sportów olimpijskich;
  • ważnego elementu polskiej historii i kultury (literatura i sztuka, wojskowość, rycerstwo).

 

Misja została zatwierdzona przez Zarząd PZS, dnia 29.11.2014

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Skip to content