Tadeusz Tomaszewski

Prezes Zarząd

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: tt@pzszerm.pl

 • Nadzór nad wszystkimi sprawami
 • Przewodniczący Komisji Prawno – Regulaminowej
 • Sport uczelniany
 • Koordynator ds. Walki z Dopingiem i Dyskryminacją
 • Członek zespołu ds. szkolenia w szabli

Prezydium

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Szermierczego zostało ukonstytuowane na pierwszym zebraniu Zarządu po Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego, które odbyło się dnia 26 września 2021 roku. W skład Prezydium Zarządu PZS wchodzi Prezes oraz wiceprezesi PZS.

Członkowie Prezydium Zarządu PZS działaj społecznie, w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje. Podejmują decyzję w imieniu Zarządu w sytuacjach, w których nie ma możliwości zorganizowania zebrania Zarządu lub zebrania kworum do podjęcia prawnie skutecznych decyzji.

Adam Konopka

Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów z Otoczeniem, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

Telefon: +48 721 712 006
e-mail: akkonopka@gmail.com

Podstawowy obszar działalności:

 • Pozyskiwanie partnerów i sponsorów do realizacji celów statutowych
 • Przewodniczący zespołu ds. szkolenia w szabli

Cezary Siess

Wiceprezes

Telefon: +48 602 224 072
e-mail: csiess@sietom.pl

Podstawowy obszar działalności:

 • Przewodniczący Komisji ds. Zmiany Barw Klubowych
 • Struktura organizacyjna
 • Zmiany Barw Klubowych
 • Członek zespołu ds. szkolenia we florecie

Krystian Fajkis

Wiceprezes, Przewodniczący grupy ds. szkolenia w szpadzie

Telefon: +48 32 423 30 74
e-mail: krystian.fajkis@interia.pl

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Skip to content