Adam Konopka

Prezes Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl
Zakres odpowiedzialności: Prezes Zarządu, nadzór nad wszystkimi obszarami

Prezydium

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Szermierczego zostało ukonstytuowane na pierwszym zebraniu Zarządu po Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego, które odbyło się dnia 29 Października 2016 roku. W skład Prezydium Zarządu PZS wchodzi Prezes oraz wiceprezesi PZS.

Członkowie Prezydium Zarządu PZS działaj społecznie, w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje. Podejmują decyzję w imieniu Zarządu w sytuacjach, w których nie ma możliwości zorganizowania zebrania Zarządu lub zebrania kworum do podjęcia prawnie skutecznych decyzji.

Cezary Siess

Wiceprezes, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

Telefon: +48 602 224 072
e-mail: csiess@sietom.pl
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu, Polityka Kadrowa, Struktura Organizacyjna

Ryszard Szuster

Wiceprezes

Telefon: +48 22 827 28 25
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Rzecznik Prasowy

Krystian Fajkis

Wiceprezes

Telefon: +48 32 423 30 74
e-mail: krystian.fajkis@interia.pl
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Upowszechnianie i Popularyzacja oraz szkolenie w szablach

Tadeusz Tomaszewski

Wiceprezes

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: tadtom@wpia.uw.edu.pl
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Sprawy Prawno – Regulaminowe oraz Koordynator ds. Walki z Korupcją i Dopingiem

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy