Adam Konopka

Prezes Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl
Zakres odpowiedzialności: Prezes Zarządu, nadzór nad wszystkimi obszarami

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego jest jednym z organów Związku i został wybrany przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają.

Członkowie Zarządu PZS działają społecznie. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu opisany jest przy każdej osobie.

Cezary Siess

Wiceprezes, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

Telefon: +48 602 224 072
e-mail: csiess@sietom.pl
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu, Polityka Kadrowa, Struktura Organizacyjna

Ryszard Szuster

Wiceprezes

Telefon: +48 22 827 28 25
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Rzecznik Prasowy

Krystian Fajkis

Wiceprezes

Telefon: +48 609 984 103
e-mail: krystian.fajkis@interia.pl
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Upowszechnianie i Popularyzacja oraz szkolenie w szablach

Tadeusz Tomaszewski

Wiceprezes

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: tadtom@wpia.uw.edu.pl
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Sprawy Prawno – Regulaminowe oraz Koordynator ds. Walki z Korupcją i Dopingiem

Beata Rak

Członek Zarządu

Telefon: +48 697 404 000
e-mail: beata.rak@onet.com.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Sprawy Budżetowe

Jan Wachowiak

Członek Zarządu

Telefon: +48 601 725 834
e-mail: jwachow@amu.edu.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Odznaczenia i nagrody

Andrzej Ptak

Członek Zarządu

Telefon: +48 601 705 361
e-mail: ptakandrzej50@gmail.com
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Imprezy Masowe

Maciej Chudzikiewicz

Członek Zarządu

Telefon: +48 601 894 404
e-mail: maciej.chudzikiewicz@wp.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Sprawy Kalendarza i Organizacji Zawodów Krajowych

Mariusz Kosman

Członek Zarządu

Telefon: +48 530 060 855
e-mail: m.kosman@szpadzistki-azs.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu ds. Szkolenia w szpadach oraz Sport Akademicki (ACSS + Uniwersjada)

Andrzej Witkowski

Członek Zarządu

Telefon: +48 501 562 363
e-mail: andrzejwitkowski1@o2.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Sprawy Sędziowskie oraz Sport Akademicki (Współpraca z Uczelniami)

Piotr Sadowy

Członek Zarządu

Telefon: +48 507 63 63 00
e-mail: piotr@kszwarszawianka.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Szermierka w środowisku Amatorów i Weteranów

Krzysztof Głowacki

Członek Zarządu

Telefon: +48 602 190 594
e-mail: kglowacki@wroclawianie.com.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu ds. Szkolenia we floretach

Łukasz Hołubowski

Członek Zarządu

Telefon: +48 22 827 28 25
e-mail: pzszerm@pzszerm.pl
Zakres odpowiedzialności: Członek Zarządu, Współpraca Instytucjonalna

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy