Ryszard Szuster

Przewodniczący

Telefon: +48 22 827 28 25
Zakres odpowiedzialności: Wiceprezes, Rzecznik Prasowy

Komisja Promocji i Komunikacji

Komisja Promocji i Komunikacji została powołana przez Zarząd Polskiego Związku Szermierczego. Komisja jest ciałem doradczym dla Zarządu i Prezydium Zarządu PZS. Na co dzień proponuje, opiniuje oraz wyznacza kierunki realizacji działań promocyjnych w PZS. Przewodniczącym Komisji jest wiceprezes PZS Ryszard Szuster.

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy