Kazimierz Górniak

Przewodniczący Komisji

Telefon: +48 502 305 710
e-mail: wks.kolejarz@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna PZS jest jednym z trzech organów Polskiego Związku Szermierczego i została wybrana przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Kazimierz Górniak.

Zygmunt Vetulani

Zastępca Przewodniczącego

Telefon: +48 22 827 28 25

e-mail: pzszerm@pzszerm.pl

Andrzej Kałuziński

Sekretarz Komisji

Telefon: +48 22 827 28 25

email: pzszerm@pzszerm.pl

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy