Kazimierz Górniak

Przewodniczący

Telefon: +48 502 305 710
e-mail:wks.kolejarz@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna PZS jest jednym z trzech organów Polskiego Związku Szermierczego i została wybrana przez Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego dnia 29 Października 2016 roku. Zarząd PZS działa w oparciu o Statut PZS oraz wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przepisy i regulacje, którym podlegają. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Kazimierz Górniak.

Jarosław Hausman

Zastępca Przewodniczącego

Telefon: +48 606 723 981
e-mail: podatki.hausman@wp.pl

Andrzej Kałuziński

Sekretarz

Telefon: +48 22 827 28 25

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy