Lista klasyfikacyjna

Seweryn BRZOZOWSKI

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: STSZERM LEGIA WARSZAWA

Rafał SZWALBE

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: STSZERM LEGIA WARSZAWA

Wojciech SWOROWSKI

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: RMKS RYBNIK

Miejsce Imię i Nazwisko Suma punktów Szczegóły
1. Seweryn BRZOZOWSKI 226
 • Puchar Polski I, M: 5, P: 18

 • Puchar Polski I, M: 63, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 1, P: 30

 • Puchar Polski II, M: 23, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 19, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 10, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 1, P: 30

 • Mistrzostwa Polski, M: 8, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 9, P: 14

 • Puchar Polski II, M: 14, P: 12

 • Puchar Polski III, M: 3, P: 22

 • Mistrzostwa Polski, M: 2, P: 0
2. Rafał SZWALBE 163
 • Puchar Polski I, M: 17, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 53, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 16, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 39, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 45, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 1, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 2, P: 25

 • Mistrzostwa Polski, M: 47, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 3, P: 22

 • Puchar Polski I, M: 61, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 45, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 11, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 11, P: 0
3. Wojciech SWOROWSKI 129
 • Puchar Polski I, M: 9, P: 14

 • Puchar Polski I, M: 51, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 34, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 1, P: 30

 • Mistrzostwa Polski, M: 18, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 3, P: 22

 • Mistrzostwa Polski, M: 37, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 14, P: 12

 • Puchar Polski I, M: 24, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 7, P: 18

 • Puchar Polski III, M: 25, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 26, P: 0
4. Kamil WRONA 129
 • Puchar Polski I, M: 6, P: 18

 • Puchar Polski I, M: 13, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 3, P: 22

 • Puchar Polski II, M: 61, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 6, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 27, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 12, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 33, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 5, P: 18

 • Puchar Polski I, M: 22, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 9, P: 14

 • Puchar Polski III, M: 9, P: 14
5. Mateusz Antkiewicz 118
 • Puchar Polski I, M: 10, P: 14

 • Puchar Polski I, M: 43, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 25, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 56, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 31, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 2, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 30, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 32, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 2, P: 25

 • Puchar Polski I, M: 41, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 40, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 14, P: 12

 • Mistrzostwa Polski, M: 3, P: 0
6. Krzysztof ROKOSZ 112
 • Puchar Polski I, M: 36, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 17, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 42, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 10, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 19, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 33, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 22, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 3, P: 22

 • Puchar Polski I, M: 40, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 2, P: 25

 • Mistrzostwa Polski, M: 13, P: 0
7. Mateusz ROK 104
 • Puchar Polski I, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 80, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 23, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 44, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 1, P: 30

 • Puchar Polski I, M: 25, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 30, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 19, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 3, P: 0
8. Tomasz KRUK 92
 • Puchar Polski I, M: 14, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 20, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 3, P: 22

 • Mistrzostwa Polski, M: 20, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 27, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 17, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 18, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 8, P: 18

 • Puchar Polski III, M: 20, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 5, P: 0
9. Szczepan BUDEK 90
 • Puchar Polski I, M: 15, P: 12

 • Puchar Polski I, M: 16, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 45, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 40, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 27, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 40, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 8, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 42, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 22, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 56, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 1, P: 30

 • Mistrzostwa Polski, M: 13, P: 0
10. Felix FRAŚ 89
 • Puchar Polski I, M: 31, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 53, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 7, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 3, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 3, P: 22

 • Puchar Polski II, M: 12, P: 14

 • Puchar Polski I, M: 29, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 24, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 17, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 12, P: 0
11. Mikołaj SMÓŁKA 84
 • Puchar Polski I, M: 30, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 35, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 22, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 51, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 2, P: 25

 • Mistrzostwa Polski, M: 3, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 6, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 18, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 10, P: 14

 • Puchar Polski II, M: 35, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 10, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 30, P: 0
12. Jan Wenglarczyk 79
 • Puchar Polski I, M: 71, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 42, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 16, P: 12

 • Puchar Polski III, M: 19, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 38, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 13, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 6, P: 18

 • Puchar Polski I, M: 32, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 60, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 29, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 8, P: 0
13. Andrzej PACEK 78
 • Puchar Polski I, M: 3, P: 22

 • Puchar Polski I, M: 56, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 29, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 53, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 14, P: 12

 • Puchar Polski I, M: 40, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 29, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 36, P: 2

 • Puchar Polski I, M: 48, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 48, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 28, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 1, P: 0
14. Aleksander STASZULONEK 62
 • Puchar Polski I, M: 16, P: 12

 • Puchar Polski I, M: 60, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 9, P: 14

 • Puchar Polski III, M: 39, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 46, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 15, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 7, P: 18

 • Puchar Polski I, M: 75, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 43, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 6, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 26, P: 0
15. Jan Sobiecki 61
 • Puchar Polski I, M: 2, P: 25

 • Puchar Polski I, M: 25, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 3, P: 22

 • Puchar Polski III, M: 16, P: 12

 • Mistrzostwa Polski, M: 6, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 12, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 9, P: 0
16. Bartłomiej GALIŃSKI 60
 • Puchar Polski I, M: 7, P: 18

 • Puchar Polski I, M: 46, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 15, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 35, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 18, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 42, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 22, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 35, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 32, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 38, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 3, P: 22

 • Mistrzostwa Polski, M: 17, P: 0
17. Jakub KOWALCZE 56
 • Puchar Polski I, M: 23, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 52, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 29, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 37, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 37, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 65, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 48, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 21, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 72, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 18, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 21, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 6, P: 0
18. Marcin MICHALAK 53
 • Puchar Polski I, M: 68, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 33, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 30, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 14, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 42, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 8, P: 18

 • Puchar Polski III, M: 30, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 7, P: 0
19. Józef Pordes 53
 • Puchar Polski I, M: 33, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 5, P: 18

 • Puchar Polski II, M: 13, P: 12

 • Puchar Polski III, M: 3, P: 22

 • Mistrzostwa Polski, M: 9, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 11, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 31, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 11, P: 14

 • Puchar Polski II, M: 40, P: 2
20. Kostyantyn Khadzhynov 52
 • Puchar Polski I, M: 37, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 24, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 15, P: 12

 • Mistrzostwa Polski, M: 8, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 7, P: 18

 • Puchar Polski II, M: 41, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 21, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 10, P: 0
21. Sebastian Majgier 40
 • Puchar Polski I, M: 8, P: 18

 • Puchar Polski III, M: 12, P: 14

 • Mistrzostwa Polski, M: 13, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 43, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 13, P: 12

 • Puchar Polski I, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 7, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 33, P: 0
22. Adrian GŁADYSZ 36
 • Puchar Polski II, M: 27, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 46, P: 1

 • Puchar Polski I, M: 39, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 34, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 8, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 21, P: 0
23. Krystian FAJKIS 35
 • Puchar Polski I, M: 70, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 11, P: 14

 • Puchar Polski II, M: 55, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 28, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 41, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 29, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 45, P: 1

 • Puchar Polski I, M: 44, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 23, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 13, P: 12

 • Mistrzostwa Polski, M: 34, P: 0
24. Grzegorz GUENTHER 34
 • Puchar Polski I, M: 13, P: 12

 • Puchar Polski I, M: 28, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 10, P: 14

 • Puchar Polski III, M: 34, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 26, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 5, P: 18

 • Puchar Polski II, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 66, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 45, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 18, P: 0
25. Jan HUEBNER 34
 • Puchar Polski I, M: 27, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 6, P: 18

 • Puchar Polski II, M: 47, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 22, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 44, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 19, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 43, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 39, P: 2

 • Puchar Polski I, M: 80, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 25, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 19, P: 0
26. Rafał PODOLAK 33
 • Puchar Polski I, M: 35, P: 2

 • Puchar Polski I, M: 65, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 47, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 39, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 30, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 36, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 18, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 67, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 53, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 23, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 15, P: 0
27. Daniel NIESTRÓJ 30
 • Puchar Polski II, M: 43, P: 1

 • Puchar Polski I, M: 45, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 33, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 5, P: 18

 • Mistrzostwa Polski, M: 35, P: 0
28. Michał DROZD 26
 • Puchar Polski I, M: 32, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 61, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 56, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 32, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 28, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 30, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 82, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 60, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 15, P: 12

 • Mistrzostwa Polski, M: 31, P: 0
29. Przemysław KUCZA 26
 • Puchar Polski I, M: 19, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 55, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 35, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 38, P: 2

 • Puchar Polski I, M: 24, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 24, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 42, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 25, P: 0
30. Oskar MILLER 24
 • Puchar Polski II, M: 16, P: 12

 • Puchar Polski III, M: 24, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 37, P: 0
31. Marek LESZCZYŃSKI 22
 • Puchar Polski I, M: 14, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 13, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 21, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 25, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 7, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 31, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 44, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 56, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 18, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 40, P: 0
32. Ignacy Mielniczek 21
 • Puchar Polski I, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 60, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 70, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 28, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 35, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 16, P: 0
33. Piotr PUNT 18
 • Puchar Polski II, M: 8, P: 18

 • Puchar Polski III, M: 56, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 36, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 16, P: 12

 • Puchar Polski II, M: 25, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 54, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 46, P: 0
34. Michał ŁAPIŃSKI 18
 • Puchar Polski I, M: 71, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 19, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 35, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 29, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 34, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 15, P: 12

 • Puchar Polski III, M: 34, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 43, P: 0
35. Marek Zabawa 16
 • Puchar Polski I, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 48, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 47, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 53, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 31, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 36, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 20, P: 0
36. Sebastian MERMER 14
 • Puchar Polski I, M: 45, P: 1

 • Puchar Polski II, M: 59, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 16, P: 12
37. Jan ANDRZEJEWSKI 14
 • Puchar Polski I, M: 68, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 40, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 33, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 23, P: 0
38. Jakub MOKRYSZ 14
 • Puchar Polski I, M: 67, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 23, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 44, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 38, P: 0
39. Jarosław ŚWIDERSKI 10
 • Mistrzostwa Polski, M: 21, P: 0
40. Łukasz MOCHOL 10
 • Puchar Polski I, M: 41, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 24, P: 0
41. Maksymilian WOJTAS 10
 • Puchar Polski I, M: 21, P: 8

 • Puchar Polski III, M: 37, P: 2
42. Mieszko FRAŚ 10
 • Puchar Polski II, M: 51, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 60, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 32, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 28, P: 0
43. Arkadiusz JĘDRZEJEWSKI 10
 • Puchar Polski I, M: 28, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 16, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 42, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 31, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 39, P: 0
44. Michał SCHAB 8
 • Puchar Polski I, M: 29, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 28, P: 4

 • Puchar Polski I, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 19, P: 8

 • Puchar Polski I, M: 81, P: 0
45. Maciej BREWCZYK 8
 • Puchar Polski I, M: 80, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 60, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 20, P: 8

 • Mistrzostwa Polski, M: 50, P: 0
46. Tomasz WRÓBLEWSKI 8
 • Puchar Polski I, M: 69, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 58, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 48, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 29, P: 0
47. Paweł Golec 8
 • Puchar Polski II, M: 39, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 53, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 73, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 43, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 31, P: 0
48. Jan ĆWIK 8
 • Puchar Polski I, M: 40, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 26, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 25, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 21, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 72, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 26, P: 4

 • Mistrzostwa Polski, M: 36, P: 0
49. Marcin ŁASIEWICKI 8
 • Puchar Polski I, M: 31, P: 4

 • Puchar Polski II, M: 27, P: 4
50. Michael GERAGHTY 6
 • Puchar Polski I, M: 36, P: 2
51. Michał SZTYBER 6
 • Puchar Polski I, M: 56, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 22, P: 8

 • Puchar Polski II, M: 13, P: 12

 • Mistrzostwa Polski, M: 39, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 55, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 29, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 40, P: 2
52. Piotr NIETUPSKI 4
 • Puchar Polski I, M: 73, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 26, P: 4
53. Kamil NASZKOWSKI 4
 • Puchar Polski I, M: 39, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 64, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 64, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 27, P: 4
54. Tobiasz HARASIMOWICZ 4
 • Puchar Polski I, M: 63, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 31, P: 4

 • Puchar Polski III, M: 33, P: 2

 • Puchar Polski I, M: 61, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 35, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 45, P: 0
55. Maciej GRYT 4
 • Puchar Polski II, M: 37, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 47, P: 1

 • Puchar Polski I, M: 37, P: 2

 • Puchar Polski II, M: 38, P: 2

 • Puchar Polski I, M: 79, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 50, P: 0
56. Bartłomiej STASZCZAK 4
 • Puchar Polski III, M: 42, P: 1

 • Puchar Polski I, M: 62, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 37, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 39, P: 2
57. Maciej KOTAS 4
 • Puchar Polski I, M: 51, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 44, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 11, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 37, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 41, P: 0
58. Jakub TUREK 4
 • Puchar Polski III, M: 38, P: 2

 • Mistrzostwa Polski, M: 47, P: 0
59. Przemysław TRZEPIZUR 4
 • Puchar Polski I, M: 57, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 46, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 48, P: 1
60. Mikołaj GADOMSKI 4
 • Puchar Polski I, M: 48, P: 1

 • Puchar Polski III, M: 47, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 49, P: 0
61. Artur ŁUCZYŃSKI 2
 • Puchar Polski I, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 40, P: 2

 • Puchar Polski III, M: 41, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 33, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 34, P: 2
62. Tomasz KASZTELAN 2
 • Puchar Polski I, M: 75, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 76, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 40, P: 2
62. Kacper WYPORKIEWICZ 2
 • Puchar Polski II, M: 55, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 40, P: 2
64. Piotr HAWRYLEWICZ 2
 • Puchar Polski I, M: 74, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 46, P: 1

 • Mistrzostwa Polski, M: 25, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 49, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 54, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 42, P: 0
65. Jakub CIURKO 2
 • Puchar Polski II, M: 43, P: 1
65. Andrzej AGRIA 2
 • Puchar Polski II, M: 52, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 43, P: 1
67. Ksawery WARDACKI 2
 • Puchar Polski I, M: 67, P: 0

 • Puchar Polski III, M: 54, P: 0

 • Puchar Polski I, M: 66, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 58, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 44, P: 0
68. Paweł CIEŚLIK 2
 • Puchar Polski III, M: 46, P: 1
69. Maciej ZASADA 2
 • Puchar Polski I, M: 46, P: 1

 • Puchar Polski I, M: 51, P: 0

 • Puchar Polski II, M: 47, P: 1
70. Karol DZIUDZIEK 2
 • Puchar Polski I, M: 57, P: 0

 • Mistrzostwa Polski, M: 48, P: 0

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy