Lista klasyfikacyjna

Szymon Wojciechowski

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Klub: WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA

Szymon WALKOWIAK

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Klub: AZS AWF WROCŁAW

Filip KROCHMALSKI

Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Klub: PKSZERM WARSZAWA

Miejsce Imię i Nazwisko Suma punktów Szczegóły
1. Szymon Wojciechowski 380
 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 1, P: 75

 • Mistrzostwa Europy juniorów młodszych - Tallinn 2022/2023, M: 2, P: 75

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 1, P: 50

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 1, P: 40

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 1, P: 40

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Klagenfurt 2022/2023, M: 5, P: 40

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 3, P: 35

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 15, P: 25
2. Szymon WALKOWIAK 122
 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Kraków 2022/2023, M: 9, P: 25

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Budapeszt 2022/2023, M: 12, P: 25

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 6, P: 22

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 5, P: 17

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 6, P: 12

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 22, P: 12

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 26, P: 9

 • Mistrzostwa Europy juniorów młodszych - Tallinn 2022/2023, M: 36, P: 0
3. Filip KROCHMALSKI 109
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 1, P: 40

 • Mistrzostwa Europy juniorów młodszych - Tallinn 2022/2023, M: 31, P: 15

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 10, P: 14

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Kraków 2022/2023, M: 32, P: 12

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 19, P: 9

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 11, P: 7

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Budapeszt 2022/2023, M: 40, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 46, P: 6
4. Mikołaj ADAMCZYK 108
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 2, P: 30

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 15, P: 19

 • Mistrzostwa Europy juniorów młodszych - Tallinn 2022/2023, M: 17, P: 15

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 16, P: 14

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 5, P: 12

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 28, P: 12

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Klagenfurt 2022/2023, M: 58, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 74, P: 0
5. Błażej Kurowski 86
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 2, P: 30

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 9, P: 19

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 15, P: 14

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 11, P: 11

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Klagenfurt 2022/2023, M: 38, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Kraków 2022/2023, M: 43, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 70, P: 0
6. Bartosz Kuźnik 73
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 3, P: 20

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 8, P: 17

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 5, P: 12

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 31, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 37, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Budapeszt 2022/2023, M: 56, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Kraków 2022/2023, M: 61, P: 6
7. SEWERYN GUSTA 56
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 3, P: 20

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 7, P: 17

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 10, P: 7

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 21, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadach - Budapeszt 2022/2023, M: 60, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 94, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 223, P: 0
8. Tymoteusz Huwer 53
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 2, P: 30

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 17, P: 9

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 10, P: 7

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 14, P: 7

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 86, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 107, P: 0
9. Marcin Siwek 42
 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 16, P: 14

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 25, P: 9

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 15, P: 7

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 18, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Kraków 2022/2023, M: 48, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 156, P: 0
10. Igor Grzelak 40
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 5, P: 12

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 8, P: 12

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 8, P: 12

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 48, P: 4

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 91, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 186, P: 0
11. Aleksander Ziajowski 39
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 6, P: 12

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 7, P: 12

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 31, P: 9

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 32, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 256, P: 0
12. Jan Zalewski 38
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 3, P: 20

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 22, P: 6

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 23, P: 6

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 29, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 97, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 241, P: 0
13. Tadeusz Wąsik 35
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 10, P: 11

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 28, P: 9

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 27, P: 6

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 61, P: 6

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 51, P: 3

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 155, P: 0
14. Maciej SZUBSTARSKI 33
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 3, P: 20

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 19, P: 6

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 51, P: 4

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 51, P: 3

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 128, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 304, P: 0
15. Jarosław Mikoda 30
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 7, P: 12

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 8, P: 12

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 37, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 38, P: 3

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 206, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 211, P: 0
16. Marcin JABŁOŃSKI 28
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 3, P: 20

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 44, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 49, P: 3

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 25, P: 2
17. Jakub Berkowicz 28
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 6, P: 12

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 7, P: 12

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 54, P: 3

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 34, P: 1
18. Błażej Bednarski 27
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 12, P: 7

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 13, P: 7

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 15, P: 7

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 19, P: 6

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 200, P: 0
19. Antoni Skałecki 25
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 32, P: 9

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 16, P: 7

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 20, P: 6

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 41, P: 3

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 189, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 191, P: 0
20. Kacper Szynal 22
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 21, P: 9

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 13, P: 7

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 39, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 44, P: 3
21. Piotr WŁODARCZYK 21
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 9, P: 7

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 16, P: 7

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 47, P: 4

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 51, P: 3
22. Jonasz Klek 20
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 11, P: 7

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 31, P: 6

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 49, P: 4

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 59, P: 3

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 175, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 274, P: 0
23. Franciszek Drobczyk 17
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 14, P: 7

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 56, P: 4

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 43, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 53, P: 3

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 127, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 205, P: 0
24. Szymon WODNIAK 15
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 10, P: 7

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2021/2022, M: 22, P: 6

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 30, P: 2
25. Jacek Łęski 15
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 12, P: 7

 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 57, P: 4

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 21, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 25, P: 2
26. Kostiantyn Kostiukov 13
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 13, P: 7

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 61, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 27, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 43, P: 1
27. Mikołaj Madej 11
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 38, P: 4

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 47, P: 3

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 20, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 21, P: 2
28. Tymon Zarek 11
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 55, P: 4

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 35, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 47, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 34, P: 1
29. Karol Niedziela 10
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 12, P: 7

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 22, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 41, P: 1
30. Witold Kapinos 10
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 14, P: 7

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 29, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 47, P: 1
31. Bartosz Wróblewski 9
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 15, P: 7

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 32, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 65, P: 0
32. Ludomir Długokęcki 9
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 40, P: 4

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 52, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 33, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 45, P: 1
33. Michał Basierak 9
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 43, P: 4

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 24, P: 2

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 27, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 51, P: 1
34. Franciszek Grabowski 9
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 50, P: 4

 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 60, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 31, P: 2
35. Mikołaj Święszek 8
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 58, P: 4

 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 53, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 59, P: 1
36. Oskar FECHNER 7
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 16, P: 7
37. Teofil Radwański 7
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 53, P: 4

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 29, P: 2

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 61, P: 1
38. Grzegorz Nowak 7
 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 53, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 20, P: 2

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 35, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 39, P: 1
39. Maciej Osuch 7
 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 54, P: 3

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 27, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 31, P: 2
40. Maciej Witkowski 7
 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 59, P: 3

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 32, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 45, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 47, P: 1
41. Aleksander HAMERSKI 6
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 54, P: 4

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 36, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 64, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 70, P: 0
42. Adam Warecki 6
 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 63, P: 3

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 17, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 44, P: 1
43. Ignacy Chirkowski 5
 • Mistrzostwa Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn - Mielec 2022/2023, M: 41, P: 4

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 33, P: 1
44. Kamil Witkowski 5
 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 44, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 56, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 58, P: 1
45. Aleksander Sławecki 5
 • III Puchar Polski juniorów w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 45, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 35, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 63, P: 1
46. Jakub Żygadło 5
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 23, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 29, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 36, P: 1
47. Michał Klimek-Żołnowski 5
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 24, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 28, P: 2

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 64, P: 1
48. Maksymilian LEMANIK 4
 • I Puchar Polski juniorów w szpadach - Częstochowa 2022/2023, M: 40, P: 3

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 49, P: 1
49. Jakub Maciejak 4
 • II Puchar Polski juniorów w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 46, P: 3

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 40, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 69, P: 0
50. Oliwier KWAPISZ 4
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 30, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 39, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 48, P: 1
51. Adam Cynar 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 20, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 59, P: 1
52. Krystian Mikoda 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 21, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 54, P: 1
53. Karol Pyzikiewicz 3
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 26, P: 2

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 42, P: 1
54. Lukas Lastovka 3
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 26, P: 2

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 60, P: 1
55. Maciej Kotusiewicz 3
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 28, P: 2

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 43, P: 1
56. Mikael Surma 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 28, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 57, P: 1
57. Stanisław Huras 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 32, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 38, P: 1
58. Mateusz Jankowski 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 40, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 42, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 64, P: 1
59. Maksymilian Szczepaniak 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 41, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 44, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 46, P: 1
60. Paweł Korkus 3
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 44, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 46, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 60, P: 1
61. Bartosz Ciapała 3
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 49, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 51, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 52, P: 1
62. Jeremi Sławek 2
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 19, P: 2
63. Igor Kozak 2
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 25, P: 2

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 74, P: 0
64. Kamil Szacior 2
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 37, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 56, P: 1
65. Mikołaj Serwin 2
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 40, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 51, P: 1
66. Jan Wojtania 2
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 45, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 60, P: 1
67. Leon KASZKUR 2
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 49, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 50, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 72, P: 0
68. Filip STARSKI 2
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 52, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 60, P: 1
69. Maciej Wróblewski 2
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 54, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 63, P: 1
70. Jakub Piekorz 2
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 55, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 61, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 71, P: 0
71. Igor Szymczyk 2
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 62, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 63, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 66, P: 0
72. Sebastian Szymańczyk 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 36, P: 1
73. Dominik Masłowski 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 37, P: 1
74. Aleksander Gonet 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 38, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 76, P: 0
75. Patryk Szczegielniak 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 42, P: 1

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 67, P: 0
76. Franciszek Golach 1
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 43, P: 1

 • Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie mężczyzn - Lipsk 2022/2023, M: 151, P: 0

 • Puchar Europy juniorów młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Bratysława 2022/2023, M: 249, P: 0
77. Karol Łuczyński 1
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 46, P: 1
78. Mateusz Woźniak 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 47, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 67, P: 0
79. Franciszek Olbrychowski 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 48, P: 1
80. Maciej Oleś 1
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 50, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 71, P: 0
81. Szymon Całko 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 52, P: 1

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 67, P: 0
82. Matteo Cooper 1
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 52, P: 1
83. Kacper STARSKI 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 53, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 71, P: 0

 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 73, P: 0
84. Paweł Włodarczyk 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 53, P: 1
85. Sava Buhai 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 55, P: 1
86. Bartosz Matyszok 1
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 57, P: 1

 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 68, P: 0

 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 69, P: 0
87. Dawid Gaszka 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 57, P: 1
88. Adrian Klubkowski 1
 • I Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Katowice 2022/2023, M: 58, P: 1
89. Dawid Piekarski 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 59, P: 1
90. Roch Kuśmierz 1
 • II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Gliwice 2022/2023, M: 62, P: 1
90. Krzysztof Sadowy 1
 • III Puchar Polski juniorów młodszych w szpadach - Rybnik 2022/2023, M: 62, P: 1

Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy